Allen&Heath QuPac konferens kit

Nytt superkit för konferens! Allen&Heath QuPac med en stagerouter för ipadstyrning. I paketet finns också ett Shure ULXD4Q med 4kanaler trådlöst som lätt kan kompletteras med önskat antal kanaler.